Uzmanlıklarımız

Everything you need to know

Biyomekanik

Kinesioloji, insan hareketleri ile ilgili bir bilim dalıdır ve biyomekanik kinesiolojinin alt bilimlerinden biridir. Kinesioloji biyomekanik, insan hareketlerinin tam olarak tanımlanması ve bu hareketlerin sonuçlarıyla ilgili çalışmalar yapar. Mekanik, hareketin tanımıyla ve kuvvetin nasıl hareketi oluşturduğuyla ilgili olan fiziğin bir dalıdır. Canlı nesneler üzerine etkiyen kuvvetler; hareketi sağlayabilir, sağlıklı büyüme ve gelişme için bir etki aracı ya da kaslara aşırı yükleme ile yaralayıcı olabilir. Biyomekanik, canlı nesnelerin nasıl hareket ettiğinin ve kinesioloji biliminin hareketi nasıl geliştirdiğinin ya da güvenli hale getirdiğinin anlaşılması için, gerekli kavramsal ve matematiksel araçlarısağlar. Biyomekanik uygulamalar iki ana kısımda sınıflandırılabilir, performans artırma, geliştirme ve sakatlık tedavisi .

Biyomekanik, araştırmada başvurabilen sayısal matematiksel metotların bolluğu, bilgisayarın gelişmesi ve özel deneysel metotların artması ile gelişimini sağlamıştır. Biyomekanik alanındaki araştırmaların sonuçları, günümüzde insan vücudu hakkındaki bilgilerimize birçok katkıda bulunmuştur.

Biyomekaniğin uygulanabilmesi için öncelikle bazı temel adımların atılması gerekir. Bu adımları sırayla takip etmek gerekir. ilk olarak uğraşılacak olan nesnelerin geometrik görünüşünü anlayabilmek için gerektiğinde morfoloji, anatomi, doku bilimi hakkında bilgi sahibi olmak. Fiziğin temel kurallarını, diferansiyel denklemleri, türevi, integrali kullanabilmek. Oluşturulan diferansiyel denklemleri sayısal yada deneysel çözebilmek. Diferansiyel denklemlerin çözümlerini test edecek olan fizyolojik deneyler yapabilmek. Son olarak da deneysel çözüm yaparak, deneysel çözümle teorik sonuçları karşılaştırabilmek.

Biyomekaniksel bilgiler biyoloji, ergonomi, mühendislik, fizyoloji, tıp ve mekanik gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Mühendis, tasarımcı, fiziksel terapist, ortopedi cerrahı, kardiyolog gibi bir çok meslek sahipleri biyomekaniğin pratik uygulamalarını yapmaktadır.

Biyomekanik, aslında tıp biliminin ve teknolojinin bütün modern alanlarının gelişimine katkıda bulunmuştur. Moleküler biyoloji, biyomekanikten biraz uzaklaşmış gibi görünse de derinlemesine incelendiğinde moleküllerin oluşum, tasarım, fonksiyon ve üretimini anlamanın olayın mekaniğini iyi anlamaya olan katkısından dolayı önemli olduğu görülür.

Biyomekaniğin en kuvvetli gelişimi ortopedi ile özdeşleşmiştir. Çünkü ameliyat odalarının en sık kullanıcıları iskelet-kas sisteminde problemi olanlardır. Ortopedide, biyomekanik günlük bir klinik araç haline gelmiştir. Temel araştırmalar sadece ameliyat, protez, implant edilebilir maddeler ve yapay organlarla sınırlı değil ayrıca stres ve gerginlikle ilişkili iyileştirmenin hücresel ve moleküler sonuçları, kıkırdak, tendon ve kemik doku mühendisliği üzerinedir